czwartek, 22 listopada 2018

Z racji wspomnienia Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej

Z racji wspomnienia Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej, pragnę podzielić się z Państwem życzeniami, które do Wszystkich Muzyków Kościelnych - a takimi niewątpliwie są również Chórzyści - wystosował ks. Adam Kozak:

Drodzy Muzycy Kościelni!
Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, która czczona jest w Kościele jako wczesnochrześcijańska męczennica i patronka muzyki kościelnej, skłania do wyrażenia serdecznych życzeń wobec Was, na co dzień zaangażowanych w tworzenie przestrzeni piękna w liturgii przez muzykę. Niewątpliwie, męczeństwo św. Cecylii uświadamia nam, że posługa muzyka kościelnego wiąże się z trudem, przeciwnościami, czasami nawet pewnego rodzaju „męczeństwem” za wierność liturgii Kościoła. Najważniejsza jest jednak nasza osobista wierność Chrystusowi, czyste serce, świadomość pełnienia posługi liturgicznej z mandatu Kościoła. Życzę Wam, żeby nieustannie wzrastała Wasza wierność Chrystusowi dzięki pełnieniu zaszczytnej funkcji muzyka kościelnego, by być nieustannie przygotowanym na spotkanie z Panem, gdy On powtórnie przyjdzie, aby sądzić ziemię – o czym przypomina nam dobitnie liturgia ostatnich dni roku kościelnego. Życzę wielu sił i odwagi w staniu na straży sakralności muzyki, która nigdy w przestrzeni kościoła nie może utracić ukierunkowania tylko na Boga i oddawanie Mu chwały. Życzę satysfakcji z dobrze pełnionej funkcji, doświadczenia wdzięczności i szacunku od tych, którym służycie i niesłabnącej gorliwości w pełnieniu posługi. Życzę także dobrego zdrowia, pomyślności i wszelkich potrzebnych od Boga łask.
Dziękuję Wam za każdą posługę wnoszoną w budowanie przestrzeni piękna muzyki kościelnej w diecezji gliwickiej. Dziękuję za wszelkie dobre inicjatywy, za włączanie się w diecezjalne formy duszpasterstwa muzyków kościelnych i za każde dobro. Obiecuję pamięć o każdym z Was w modlitwie i przy ołtarzu Chrystusa.
(...)
Szczęść Boże
Ks. Adam Kozak, referent diecezji gliwickiej ds. muzyki kościelnej

niedziela, 1 kwietnia 2018

Życzenia Wielkanocne A.D. 2018

Chrystus Zmartwychwstał, 
Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!

Niech Zmartwychwstały błogosławi i obdarza łaskami,
abyśmy na co dzień przeżywali 
swoje własne zmartwychwstanie 
z naszych grzechów i upadków.

p.o. dyrygenta
Piotr Uniowski


środa, 22 listopada 2017

Życzenia z okazji święta Patronki - św. Cecylii.
Tradycyjnie, jak co roku - z okazji święta patronki muzyki kościelnej - św. Cecylii, 
Wszystkim Chórzystkom i Chórzystom 

składam jak najserdeczniejsze podziękowania 
za poświęcony czas i ogromny trud włożony w ubogacanie liturgii pięknym śpiewem, 

a także jak najlepsze życzenia: 
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz patronki św. Cecylii, zdrowia, radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi - aby przybliżała Was do Boga i ludzi, a także pogłębiała Waszą wiarę. 


p.o. dyrygenta
Piotr Uniowski

sobota, 15 kwietnia 2017

Życzenia Wielkanocne A.D. 2017
"Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. 
A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom." (Mt 28, 1-8)


Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!


Niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego, 
który zwyciężył śmierć, piekło i szatana 
rozjaśni i oświeci blaski oraz cienie naszego życia, 
Jego Moc doda odwagi  nadziei a także siły 
w pokonywaniu trudów codziennego życia,
błogosławieństwo zaś i łaski prowadzą
nas ku nadziei Zmartwychwstania!
p.o. dyrygenta
Piotr Uniowski


sobota, 24 grudnia 2016

Boże Narodzenie A.D.2016
"Ktoś pukał do drzwi naszych
Aleśmy nie słyszeli
Ledwo starczyło czasu
opłatkiem się podzielić.

Ktoś odszedł z naszych domów
Wędruje, puka dalej
A my dla nieznajomych
stawiamy biały talerz.

Takeśmy się spieszyli
Kłócili i cieszyli
Że wszystko pogubili
z tej najważniejszej chwili.

Życzymy najlepszego
Opłatek każdy kruszy
I nikt nie wie dlaczego 
samotność mamy w duszy.

Ktoś pukał do drzwi naszych
Aleśmy nie słyszeli
Ledwo starczyło czasu
opłatkiem się podzielić.

A może Anioł pojawił się z dali
I stanął nad blokami
I wołał do nas.
Myśmy nie słuchali zajęci, zabiegani.

Może pośrodku, tam gdzie piaskownica
Huśtawki połamane
Stanął i czekał. Pusto na ulicach.
Nikt nie szedł z nim w Nieznane."


Tak bardzo oczekiwany..., 
a jednocześnie od samego początku 
tak bardzo prześladowany...
Przyszedł uleczyć rany serc wielu, 
dać siłę do przezwyciężania grzechu i cierpienia, 
wybawić nas od mocy śmierci.

życzę Wszystkim

wielu łask i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, 
odwagi, zawierzenia i zaufania Maryi, 
opieki i męstwa św. Józefa
na ten czas i na trud życia
tego szarego, codziennego
po Świętach...

p.o. dyrygenta
Piotr Uniowski


wtorek, 22 listopada 2016

Życzenia z okazji święta patronki muzyki kościelnej - św. Cecylii

www.sercanki.org.pl

Z racji święta patronki muzyki kościelnej - św. Cecylii, 
Wszystkim Chórzystkom i Chórzystom 
składam jak najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz patronki św. Cecylii, zdrowia, radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi - aby przybliżała Was do Boga i ludzi, a także pogłębiała Waszą wiarę. 
Życzę ponadto pomnożenia talentów oraz takiej zwykłej, codziennej wdzięczności za Waszą pracę i włożony trud w kształtowanie i troskę o piękno liturgii.

p.o. dyrygenta
Piotr Uniowski
Dlaczego św. Cecylia została patronką muzyki kościelnej? 
Na to pytanie odpowie nam ks. Tomasz Jaklewicz. 

"Żołnierze, którzy aresztowali Cecylię, byli pod takim wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary.

Była olśniewająco piękna. Pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna Cecylia zakochała się na zabój… w Jezusie Chrystusie. Jemu ślubowała wierność bez względu na wszystko. Rodzice mieli jednak inne plany. Przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi. Dzień przed ślubem Cecylia wyznała swoją tajemnicę narzeczonemu. Ten nie tylko, że uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz ze swoim bratem przyjął chrzest z rąk papieża św. Urbana. Wkrótce w Rzymie wybuchło kolejne krwawe prześladowanie chrześcijan. Cecylię, jej męża i szwagra skazano na śmierć. Żołnierze, którzy ją aresztowali, byli pod takim wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary. Cecylia miała im odpowiedzieć: „Umrzeć nie znaczy stracić swej młodości, lecz zamienić ją na lepszą. Jest to tak, jakby oddać błoto, a otrzymać w zamian złoto. Mój Pan oddaje stokroć więcej, niż Mu się ofiaruje”. Zginęła okrutną śmiercią. Duszono ją parą w łaźni, w końcu podcięto gardło. Konała jeszcze dwa dni.

Wszystko to działo się na przełomie II i III wieku. Historia jej męczeństwa obrosła przez wieki pobożną legendą. Św. Cecylia stała się jednym z najbardziej czczonych rzymskich męczenników. Pochowano ją w katakumbach. W XI wieku odkryto jej ciało, zachowane w stanie nienaruszonym. Szczątki przeniesiono do bazyliki jej imienia wybudowanej na Zatybrzu, prawdopodobnie w miejscu, w którym mieszkała. Kilka wieków później artysta rzeźbiarz Stefano Maderna wykonał dla tej bazyliki niezwykle ekspresyjną marmurową rzeźbę, przedstawiającą ciało św. Cecylii odnalezione w katakumbach: młoda kobieta niezwykłej urody leżąca na boku z twarzą na ziemi, z podciętą szyją i ramionami wyciągniętymi wzdłuż ciała.

Św. Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu.

W historii tej młodej rzymskiej męczennicy spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden: muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń, pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Pewien mądry rabin powtarzał swoim uczniom: każdego dnia pieśń, każdego dnia pieśń."